20200601_8988_crop

Duurzaamheid

Dankzij onze koeien vindt jaarlijks zo’n 660.000 liter melk zijn weg naar de consument (ja, misschien ook wel naar jou). Een behoorlijke productie voor een boerderij van ‘maar’ 60 melkkoeien. Bovendien verloopt alles op onze boerderij zo ecologisch mogelijk. Dat vinden we eigenlijk maar vanzelfsprekend. Het geheim van de grote productie? Dat schuilt niet alleen in een goed managment en een zorgvuldige fokkerij, maar zeker ook in de aandacht voor het welzijn van onze dieren. Meteen ook de reden waarom we het aantal koeien niet uitbreiden. 

Maar duurzaamheid is meer dan dat. Daarom zetten we ook in op sociale tewerkstelling. Zo vormt Maarten Huybrechts, die vroeger tewerkgesteld was bij maatwerkbedrijf De Sprong, sinds 2018 de trouwe rechterhand van Luc op de Sint-Jozefhoeve. Van het voederen van de koeien tot het bedienen van de melkrobot. Hij doet het allemaal. En oh ja, in tegenstelling tot Luc, rijdt Maarten wél graag met de tractor. Een mooie win-win.

Kom vooral zelf eens een bezoekje brengen aan onze boerderij om te zien hoe we zorg dragen voor onze koeien. 

 

image

Bekijk onze SDG-doelstellingen op het gebied van duurzaamheid

Geen honger

Op het melkveebedrijf wordt op een zo efficiënt mogelijk manier omgegaan met de verschillende voedingsbronnen. Rekening houdend met de verschillende normen. Er wordt op een oordeelkundige manier gewerkt zodat de koeien op een efficiënte manier melk geven met zo weinig mogelijk belasting voor het milieu en de omgeving. De aarde wordt niet groter, maar er zijn steeds meer mensen op de wereldbol die voldoende kwalitatief voedsel nodig hebben. Dit kan enkel door op een efficiënte manier om te gaan met de grond, dieren en planten. Verschillende Balenaars komen regelmatig verse melk halen.

Goede gezondheid en welzijn

Mensen kunnen zich pas goed voelen en presteren wanneer ze zich goed voelen in hun vel. Door de teambuildingsactiviteiten die we organiseren zorgen we ervoor dat de mensen elkaar beter leren kennen en dat iedereen verschillende goede kwaliteiten heeft. Door de samenwerking gaat men ook beseffen dat men elkaar nodig heeft op te presteren. Daardoor voelt men zich gewaardeerd en gerespecteerd door de anderen. Op deze manier wordt ook voor een vlotter en leuk sociaal contact gezorgd waardoor mensen zich minder gaan afzonderen van de rest. Balense bedrijven, verenigingen, vzw’s, familie en vriendengroepen zijn ook reeds op teambuilding geweest.

Kwaliteitsonderwijs

Sinds 2000 ontvangen we kinderen op de boerderij. Dit zijn zowel schoolkinderen als Grabbelpassers, kinderclubs en jeugdverenigingen. Waaronder ook de Balense kinderclub, Grabbelpas, scholen en jeugdbeweging zoals Speelpleinen Biesakker Op een speelse manier leren ze iets bij over de landbouw en natuur op een boerderij. Het contact en de omgang met de dieren, de dieren zelf eten geven, meehelpen met de boerderijactiviteiten draagt bij tot een leerproces dat blijft hangen. Iets uit de theorie omzetten in de praktijk leert de kinderen hoe het er dagelijks aan toe gaat op een boerderij en leert hen vaardigheden die ze ook later in de praktijk kunnen gebruiken.

Betaalbare en duurzame energie

  • In 2011 hebben we als één van de eerste landbouwbedrijven in Balen zonnepanelen geplaatst op onze stallen. Dit zorgt voor  een duurzaam gebruik van de energie en wordt daardoor efficiënt gebruik.
  • In 2012 is er een hitteboiler in de stal geplaatst waardoor het water wordt opgewarmd door de zon om de melkrobot te reinigen met heet water.
  • Ook hebben we in 2012 geïnvesteerd in een buizenkoeler waardoor de melk die geproduceerd wordt door de koe van 37° C eerst door een buizenkoeler met water gaat. Daardoor wordt de melk afgekoeld naar 20° C. en het water van 7° C wordt opgewarmd naar 12° C. Daardoor krijgen de koeien lauw water te drinken. Voor ons is het een energiebesparing  omdat we de melk mechanisch moeten afkoelen van 20° C naar 3° C en niet meer van 37° C naar 3° C

Eerlijk werk en economische groei

In juni 2018 hebben we voltijdse medewerker uit Balen in dienst genomen op de boerderij, en dat via de Vlaamse Ondersteuningspremie. Deze persoon heeft 14 jaar in een Sociale Instelling (De Sprong) gewerkt en wij hebben hem de kans gegeven om voltijds in de privésector te komen werken. Met voldoende ondersteuning en opleiding zorgen we ervoor dat ook deze personen voldoende inkomen genereren en als volwaardige werknemers worden beschouwd in de maatschappij.

Industrie, innovatie en infrastructuur

De bouw van een nieuwe melkveestal in 2012 heeft geleid tot meer innovatie en welzijn voor de dieren. Door automatisatie en innovatie worden de dieren beter opgevolgd aan de hand van een enkelband waarbij geregistreerdt wordt wanneer ze worden gemolken, hoeveel stappen ze zetten en hoe dikwijls en lang ze gaat liggen. Onze melkrobot werkt dag en nacht. Koeien kunnen dus kiezen wanneer ze gaan liggen, eten, drinken of gemolken worden. Door al deze maatregelen geven de koeien langer melk, wat weer gunstig is voor de duurzaamheid voor het milieu. Door de samenwerking met Balense loonwerkers die de laatste nieuwe innovatie rond grondbewerkingen gebruiken, wordt geïnvesteerd in duurzame grondbewerking en milieu maatregelen.

Ongelijkheid verminderen

Ook wij zijn door de Balense gemeenteraad erkent als fairtrade producent omwille van de lokale productie van melk. Maar fairtrade gaat niet alleen over lokale productie. Fairtrade gaat ook over een eerlijke prijs voor je product krijgen. Het is belangrijk dat ook de boeren en tuinders in het Zuiden (Afrika en in de rest van de wereld) een eerlijke prijs krijgen. Maar ook wij in de Westerse wereld moeten een eerlijke prijs voor ons product krijgen. Indien mensen op een juiste manier worden vergoed houdt het deze mensen uit de armoede en bevordert dit de integratie van de mensen in de maatschappij.

Verantwoorde consumptie en productie

Door de rondleidingen op de boerderij laten we de mensen beseffen dat het voedsel in de winkels er alleen kan komen als je respectvol omgaat met dieren, natuur en klimaat. Het kost veel aan energie, werk en kennis om voldoende kwalitatief voedsel te produceren. Daarom hameren we erop dat er zo weinig mogelijk voedselverspilling is. Dit door o.a. te vragen dat men de frisdrankflesjes die men opendoet ook leeg drinkt, en tijdig doorgeeft, met hoeveel mensen men blijft eten om verspilling te voorkomen. De kinderen die deelnemen aan ons educatieprogramma krijgen enkel water en verse melk te drinken, geen frisdranken.

Leven op het land 

Boeren is werken in en met de natuur en dieren. De groene omgeving is hiervoor heel belangrijk. Voldoende open ruimte met diversiteit aan teelten en natuurlijke elementen geven een meerwaarde aan de omgeving. Door de teambuilding en de educatie ontvangen we heel veel mensen die mee kunnen genieten en de beleving ervaren in een open ruimte.

Sinds 2017 hebben we een parking met een bloemenweide en over een strook van 300 meter langs een waterloop elsenhout aangeplant. Een jaar later werden er ook bijenkasten aan de bloemenweide langs de parking geplaatst.

Lees meer over Sustainable Development Goals.